Havalimanında Vize İşlemleri

Yurt dışına seyahat yaparken havayollarını kullanıyorsanız, hava meydanında geçirilen sürenin büyük çoğunluğunun vize işlemleri için harcandığını bilirsiniz. Seyahat etmek istenilen ülkeye ait Büyükelçiliğin Konsolosluk işlemleri bölümünden, Başkonsolosluk ve Konsolosluklarına gerekli evraklar ile müracaat edilerek vize işlemlerine başlanabilir. Başvuru esnasında istenen belgeler zaman içinde değişiklik gösterebileceği gibi ülkeden ülkeye de değişiklik göstermektedir. Başvuruların şahsen yapılma gerekliliği yanında yıpranmamış bir pasaport ile müracaat esastır. Birçok ülke yıpranmış pasaporta vize vermez iken bazen vize alınsa bile gidilen ülkenin gümrüğünden ya da sınırından geri çevrilme olasılığı bulunmaktadır. Pasaporttaki geçerlilik süresinin başvurudan itibaren en az bir yıl geçerli olması dikkat edilmesi gerekli bir başka husustur. Konsoloslukta yapılacak mülakat esnasında yetkili kişinin soracağı sorulara doğru ve net cevaplar verilmeli, tereddütlü cevapların olumsuz sonuçlar doğuracağını bilmek gerekir.

Ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilen vize için talep edilen belge sayısı ve çeşidine dikkat edilmeli ve gereği yerine getirilmelidir. Eksik, tahrifata uğramış ya da sahte belgeler ile başvuru suç teşkil etmektedir. Her halükarda başvurunun reddedilebileceğini baştan kabul etmek gerekir. Bazı ülke konsoloslukları reddetme gerekçesini yazılı veya sözlü olarak başvurucuya bildirirken bazıları ise herhangi bir açıklama ihtiyacı duymazlar. Konsolosluklarda yapılan mülakatın amacı seyahat edilecek ülkeye gidecek olan yabancının ülkenin belirlediği şartları taşıyıp taşımadığını tespit etmektir. Seyahat süresince kullanmak ve seyahati sorunsuzca tamamlamak için gerekli olan ekonomik yeterliliğin başvurucu tarafından sağlandığını belgelendirmek vize alabilmek için gerekli olan bir başka husustur.

Uluslararası arenada geçerli olan kural daimi ikametin olduğu yerden vize başvurusunun yapılması konusudur. Vize harcına ek olarak başvuru işlem harcının alınıp alınmayacağını ilgili ülke temsilciliklerinden öğrenmek gerekir. Vize ihlalinin söz konusu olduğu durumlarda ziyaret edilen ülkeden sınır dışı edilmekle karşı karşıya kalınabileceği gibi ziyaretçi hakkında geçici ya da sürekl olarak giriş yasağı koyma, bunun yanında ek olarak ya da ayrıca bağımsız olarak para cezası ödeme yaptırımı uygulama da söz konusu olabilmektedir. 1995 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe konulan Schengen Sözleşmesine dayanarak sözleşme tarafı ülkelerin aralarındaki sınır kontrollerini kaldırdıklarını ve bu ülkelerden birine vize alındığında vize süresi kapsamında sözleşmeye taraf olan diğer ülkelere de geçilebileceğini de belirmek gerekir.

Benzer Başlıklar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir